Leden 2013

Raptor ve Wordu 2

31. ledna 2013 v 12:21 | raptor |  moje tvorba
A další raptor ve Wordu, tentokrát složený ze tvarů ve Wordu.¨
Já osobně ho považuji za poměrně povedeného.

Ornithomimus

30. ledna 2013 v 16:08 | raptor |  moje tvorba
Hezký, co? Vycházel jsem z jednoho návodu, jak nakreslit kasuára. Obrázek pozadí je stáhlý z internetu.

Mají quaggy šanci?

24. ledna 2013 v 11:02 | raptor |  Vyhynulá zvířata našeho letopočtu
Jen tak jsem brouzdal po internetu a našel jsem stránku úžasného projektu, který má za cíl pomocí křížení zeber přivézt quaggy zpět. Přikládám fotku. vlevo vycpaná quagga, vpravo jeden z výsledků projektu. Úžasné, že?
PHOTO: The quagga, a South African zebra with stripes on the front half of its body.
Já teda doufám, že se to autorovi projektu, Reinholdovi Rauovi, podaří. Jak je vůbec možné, že se dá quagga vytvořit bez pomoci klonování?
Quagga nebyla zvláštní druh zvířete, jak může jméno napovídat. Jak dokázaly testy DNA, byla poddruh stále žijící zebry stepní. Předpokládá se, že geny zebry Quaggy stále ještě přežívají v populaci zeber stepních. Šlechtění zeber stepních by mohlo vézt k jedincům, kteří mají alespoň vnější charakteristiku vyhynulé zebry Quaggy. Jestli se to povede, doufám, že se historie quaggy nebude opakovat.

stránka tohoto úžasného projektu je:

a na závěr ještě jeden obrázek pro srovnání
quagga
zebra stepní vlevo, jeden z výsledků projektu uprostřed, zebra quagga vpravo

Dino války, 6. + 7. část

22. ledna 2013 v 7:47 | raptor |  příběhy
7. část je krátká, takže jsem se rozhodl, že ji sem dám společně s částí 6.

6. část: Bitva
Příslušníci strany síly už netrpělivě očekávali nepřátelský útok. Přímo bažili po krveprolití a vítězství. Najednou si Hellcrer něčeho všiml. Z nížiny, u jejíhož okraje stáli, se vysunula hlava sauropoda na dlouhém krku. Na této hlavě seděl raptor a obhlížel okolí. Jakmile si nepřátelské řady dostatečně prohlédl, kopl sauropoda do hlavy a ten hlavu zase sklonil do nížiny. Potom z nížiny vystoupil raptor jedoucí na parasaurolophovi. Nepřátelé byli tímto zvláštním výjevem skutečně ohromeni. Raptor parasaurolophovi nohama mírně stiskl žebra. Parasaurolophus zatroubil, až se zvuk rozléhal celou nížinou. Pro raptory to bylo jasné znamení: Nechť započne boj! Ze skal vyletělo hejno quetzalcoatlů, na kterých letěli raptoři. Z nížiny se rovněž začali hrnout raptoři. Někteří se vezli na triceratopsech, ankylosaurech a pachycephalosaurech. Antirhoph a Garuda se vezli na obřím hadrosaurovi, který připomínal spíše sauropoda.
Obří hadrosaurus

Bojovníky strany mozků a strany síly od sebe dělila řeka. Raptoři se okamžitě nahrnuli do řeky. Na tohle přesně Hellcrer, který měl na starosti velení v bitvách, čekal. "Aegu, zaútoč!" zařval Hellcrer a z vody vyvstal Aeg, spinosaurus, který se dosud skrýval pod vodou. Nevšiml si ale, že jak vstal, zůstal mu na hlavě Stenon, který předtím nad Aegovou hlavou plaval. Stenon na nic nečekal a vypíchl svými drápy Aegovi obě oči. Aeg zařval bolestí a snažil se Stenona ze své hlavy setřást, přitom si však roztříštil hlavu o nedalekou skálu. Mezitím Hellcrer vydal další rozkaz. "Sastrei, okamžitě zaútočit!" řekl a obří hromada, o které si raptoři mysleli, že je to kopec, se pohnula a Sastrei, carnotaurus, který doposud díky svému zbarvení dokonale splýval s podrostem, vstal a chňapl po nejbližším raptorovi. Raptor ale včas uskočil. Sastrei se na něj vrhnul znovu, ale než stihl zaútočit, sejmul ho ankylosaurus svým ocasem. Hellcrer vyběhl a zaútočil na ankylosaura.
Hellcrer vs. ankylosaurus

Ankylosaurus ho vší silou praštil do holeně. Hellcrer zařval a stáhl se do ústraní. V tom ho obklíčilo několik triceratopsů. Jeden z nich vyběhl a jeho roh se zabodl Hellcrerovi do hrudníku. Hellcrer se odvlekl pryč a zemřel. Raptoři, povzbuzeni počátečním vítězstvím, začali bojovat ještě usilovněji. Navíc dal Antirhoph povel, aby se k nim přidala strana všestrannosti. Po chvíli zahnali bojovníky strany síly na útěk.
7. část: Role se obrátily
Po několika bitvách byli příslušníci strany síly zatlačeni do velmi malého území. Patagor nervózně přecházel po hnízdišti, když vtom se ozval zděšený řev. "Mozci jedou, mozci jedou!" řvala Alriem, samice aliorama. Patagor na sobě nedal nic znát, ve skutečnosti byl ale strašně vyděšen. A to už se ozvalo troubení parasaurolophů, které označovalo, že boj začíná. Patagor vyšel směrem k nepřátelům, připravený zemřít v boji. K jeho překvapení se na něho raptoři nevrhli. Antirhoph seděl na obřím hadrosaurovi a začal mluvit. "Patagore, těmito bitvami ničíš svoji stranu. Já jsem nepřišel proto, abych svedl bitvu, která vás smete z povrchu zemského, já přišel nabídnout mír a spojení všech tří stran v jednu. Zamysli se a vyber si: buďto zánik, nebo mír."řekl Antirhoph a Patagorovi se ulevilo. "Musím se poradit se svou stranou" řekl nervózně a odešel k hnízdišti. "Antirhoph nám nabízí mír a konec bitev! Berete to?" zeptal se. Příslušníci strany síly, již naprosto zničení předchozími bitvami, samozřejmě souhlasili. Patagor, plný radosti, běžel ke straně mozků. "Přijmuli!" řekl. Večer nato všichni slavili. Antirhoph, Megaro a Patagor seděli společně u skoleného saurolopha. "Pitomost, tyhle bitvy, co?" řekl Antirhoph a Patagor s Megarem pokývli. "kvůli čemu jsme vlastně válčili?" zeptal se Megaro, ale než stihl kdokoliv podat odpověď, přiřítil se zděšený Alion, který byl pokrytý spoustou tržných ran. "Stalo se něco hrozného! Dinosauroidi utvořili stranu vzpřímené páteře. Chtějí nás všechny vyhubit a nastolit světovou nadvládu" ječel Alion. "Klid, jenom klid. S těmi si určitě poradíme, jsme větší" řekl Patagor. " Ale, oni mají vyspělou techniku. Mají něco, čemu říkají střelné zbraně, a zabíjí s nimi nepřátele na dálku!" řekl Alion. Megaro, Antirhoph a Patagor se na sebe podívali, pokývli hlavou a bylo jim jasné, že pravé Dino války teprve začínají…
KONECTak, a dino války končí. Nezdá se vám ten otevřený konec? Měl jsem s tím snad nějaký záměr?
Ano, měl.

Vyhlašuji soutěž
název soutěže: Dino války 2
soutěžní úkol: napište pokračování dino válek
podmínky pro přijetí:

příběh musí začínat ještě před velkými boji
V příběhu musí vystupovat:Antirhoph, Garuda, Megaro, Patagor. Zbytek postav nechávám na vás.

svá díla posílejte ve Wordu na e-mail: kryptoraptor@seznam.cz
Co napsat do registračního komentáře:
E-Mail(abych věděl, z jakého mailu mi to přijde)
Co chcete na diplom
tak, a doufám, že se přihlásí alespoň 2 lidé
Mimochodem, nemusíte hned posílat celý příběh, klidně mi to posílejte po částech podle toho, jak to stihnete psát. Registrovat se je možné do 16. února

Dino války, část 5.

21. ledna 2013 v 10:34 | raptor |  příběhy

5. část: Patagor se nezlobí, Patagor přímo zuří

Mezitím alfa samec strany síly, Giganotosaurus Patagor procházel nervózně sem a tam po hnízdišti. "To je typické! Ta hlídka snad někde chrápe, nebo co! Už měli být tři týdny zpátky s hlášením, co se stalo Wetherlilovi, jehož výkřik jsme tehdy zaslechli." Jeho mozek se namáhal a namáhal, ale nemohl tomu přijít na kloub. "Co si dinosaurus neudělá sám, to nemá" řekl nakonec nakvašeně Patagor a rychlou chůzí se blížil k místu, odkud tehdy zaslechli ten výkřik. Narazil na již dávno ohlodanou mrtvolu Wetherlila. Očichal ji a dospěl k závěru, že to musela udělat strana mozků. Rozběhl se a rychle se blížil k místu, o kterém se domníval, že v něm najde stranu mozků, k jejich bývalému hnízdišti. Tam však našel jenom ohlodané kostry dilophosaurů. Patagor prohledal celé území, a když nic nenašel, mohutně zařval vzteky.


Běsnící Patagor
Mezitím se Allosaurus Alion řítil rozlehlým územím strany síly směrem k hnízdišti, když v tom uslyšel Patagorův řev. "Á, šéf se zase zlobí" pomyslel si a běžel směrem k řevu. Když narazil na Patagora, sdělil mu dobrou zprávu: Strana všestrannosti se ustálila a natrvalo se přidala ke straně síly. Patagor se uklidnil a řekl: "No, to je dobrá zpráva. Já mám zase jednu špatnou pro celou stranu síly: strana mozků, která zabila naše hlídky, je někde na útěku. A k tomu ještě ten tupec Gojira zabil toho zběha Linhena. Takže teď nemáme žádný přehled o tom, kde se strana mozků ukrývá. Mimochodem, dospěl jsem k závěru, že dinosauři, kteří jsou velikostně bližší raptorům než nám, budou ze strany síly vyloučeni." Alion přikývl, a stejně jako označoval všechno, co Patagora napadlo, nápad označil za skvělý. Poté si dal Patagor přivolat T.Rexe Hellcrera. Hellcrer, který se právě vrátil z lovu, při kterém skolil Saurolopha, ihned běžel k Patagorovi. "Co je, šéfe?" otázal se Hellcrer. "Vystopujete stranu mozků. Určitě nebudou daleko. Když je najdete, nezabíjejte je, pouze mi zhruba tak řekněte, kde jsou!" Poručil Patagor a Hellcrer vyběhl k bývalému hnízdišti.

Hellcrer

Jakmile Tyrannosaurus doběhl k hnízdišti, začal větřit. "Hmm, takže šli na sever" řekl si v duchu a pokračoval po čichu. Minul mrtvého Fukuiraptora. Očichal ho. "Strana mozků", zasyčel. Běžel dál plný hněvu. Došel k jezerům Herbina. Tam byl pach nejsilnější. Najednou se někde z výšky ozvalo zavřeštění a Hellcrer si všiml obřího quetzalcoatla, na kterém seděl raptor. Jakmile raptor spatřil Hellcrera, zavřískl, quetzalcoatlus se otočil a přistál na nedaleké skále. Hellcrer se dal do běhu zpátky na území strany síly. Jakmile doběhl k hnízdišti, vyhledal Patagora a začal s vysvětlováním. "Nepřátelé jsou u jezer Herbina. Zjevně ochočili létající příbuzné (takto byli označováni ptakoještěři), kteří tam žijí. Zahlédli mne, můžeme očekávat útok." Patagor překvapivě zachoval chladnou hlavu a řekl: "klídek, porazíme je, vždyť jsme větší a díky tomu, že je strana všestrannosti s námi, máme početní převahu." řekl a mávl přední končetinou. Mezitím Antirhoph svolal schůzi. "Přátelé, musíme zakročit, strana síly nás objevila. Zaútočíme! Se stranou všestrannosti jsme domluveni tak, že bude nečinná a až se pro nás situace začne zhoršovat, zaútočí společně s námi. Navíc máme posilu v dilophosaurech, kteří se k nám přidali, protože je Patagor vyloučil ze strany síly. Díky nim máme cenné informace o bojové taktice strany síly" řekl Antirhoph a začal líčit svůj plán.

Příště si přečtete část 6: bitva

Dino války, 4. část

20. ledna 2013 v 9:50 | raptor |  příběhy

4. část: Konečně

Šli už 2 týdny. Na hlad si nikdo nestěžoval, protože všichni si buďto něco ulovili, nebo chápali, že se pořádně nají u jezer Herbina. Po dalších 2 dnech dorazili k nížině Mokele Elema. Antirhoph se rozeběhl a už se řítil k centru území, kde měla strana všestrannosti hnízdiště. Ostatní raptoři běželi za ním. A po chvíli se proti nim rozeběhli hlídky. " Zaveďte nás k alfa samci" řekl jim Antirhoph. "Jistěže, vy jste strana mozků, že? Ano, Megaro vás s radostí příjme" řekla hlídka a šla k alfa samci. Ostatní hlídku následovali. Megaro, Utahraptor, se pochopitelně zeptal, co na jejich území chtějí.
Megaro, vůdce strany všestrannosti
Megaro

Antirhoph se vyškrábal na velký kámen, aby mohl Megarovi pohlédnout do očí. "Vy opravdu chcete, aby světu vládla tupá síla? Prosím vás pro budoucnost inteligentního života, přidejte se k nám. Do boje za mozek, za spásu inteligentních jedinců, za zánik stupidních přežitků dob krutých a dávno minulých, například práva silnějšího, za to, aby tupá síla už neznamenala více než mozek!" Megaro, zaujat Antirhophovým projevem, tuto možnost zvážil a nakonec souhlasil. "Takže, můj plán je takový…"pokračoval Antirhoph. "… Přidáte se jakoby ke straně síly, ale v bitvách se obrátíte na naši stranu. Dále nám budete podávat informace o každém důležitém kroku strany síly. Souhlasíte, Megaro? Naše nové území, kam budete dodávat zprávy, se bude rozkládat u jezer Herbina." Megaro pokýval hlavou a plán přijal. Po dohodě s Megarem se strana mozků opět vydala na cestu. Cesta byla dlouhá, ale nikdo si nestěžoval, protože všichni věděli, že si na konci cesty odpočinou. Šli další týden. Jednoho dne se konečně ozval Stenonův vítězný výkřik, který zněl: "Jezera Herbina asi tak jeden spinosaurus před námi /poznámka autora: opakuji, 1 spinosaurus je zhruba tak našich 15 metrů/" Všichni se nashromáždili vedle Stenona, aby se přesvědčili, zda je to pravda. Byla to pravda, před nimi bylo rozlehlé údolí s několika jezery, ve kterém se pohybovala obrovská stáda býložravců. Raptoři se přes to, že byli unavení, rozeběhli do údolí, kde skolili nejbližšího ornithomima a začali jíst.
raptoři loví ornithomima

Antirhoph po jídle řekl zhruba toto: "Takže jsme se konečně dosyta najedli. Dovolte mi ale, abych připomenul, že stáda nejsou nevyčerpatelná. Mám tenhle návrh: Budeme býložravce chovat. Průměrný vrh býložravce jsou 4 vejce. Počkáme, až se mláďata vylíhnou, a pak polovinu sežereme a polovinu necháme žít. Nějaké maso si také budeme skladovat. Nezapomeňme, že strana síly ještě neví, že jsme tady, takže na hranice sousedící s tímto údolím neposílá hlídky, takže na okrajích jejího území můžeme lovit. Pro lov na území strany síly neplatí žádná omezení. Alespoň do té doby, než sem začnou posílat hlídky"

Příště si přečtete 5. část: Patagor se nezlobí, Patagor přímo zuří

Dino války, část 3.

19. ledna 2013 v 11:14 | raptor |  příběhy

3. část: Plán
Po dlouhém boji byli všichni dilophosauři mrtví. Všichni členové strany mozků jásali, slavili a požírali mrtvé nepřátele.
Raptoři požírají mrtvého nepřítele

Antirhoph se vyšplhal na menší kopec a z výšky promluvil k ostatním. "Přestaňte. Prosím, neradujte se, protože tohle vůbec neznamená vítězství. Nyní se musíme dostat pryč z našeho území, protože strana síly si dříve nebo později všimne, že jí chybí několik hlídek. Ale, a to vás nadchne, neznamená to ani prohru. Na naší cestě se můžeme stavit ke straně všestrannosti, která zrovna není na ničí straně a přesvědčit ji, aby se ustálila a zůstala na naší straně. Musíme se dostat k systému jezer Herbina, kde dodnes přežívají býložravci tak, jak si je možná ještě pamatujete. Však víte, rohatci (takto Antirhoph nazýval ceratopsidy a stegosauridy), bičoocasí (takto říkal sauropodům), snadné obědy (takto Antirhoph tituloval hadrosaury), a tak podobně. Tam najdeme strategičtěji posazené a více úrodné území. Takže, kupředu, přátelé, kupředu ke straně všestrannosti a k jezerům Herbina. Kupředu k dobývání našich území zpátky."
Antirhoph

"Kupředu!" zařval ještě Antirhoph a pozvedl přední končetinu s pařáty sevřenými v pěst. V řadách strany mozků to souhlasně zahučelo. V tom všichni vykřikli "Kupředu!" a pozdvihli přední končetinu sevřenou v pěst. "Mimochodem, dneska bych rád poděkoval všem členům strany mozků za to, jak úspěšně bojovali. Zítra se dáme na cestu. Věřím, že to bude krušná cesta, ale možnost vítězství za to stojí." Následující den, ještě za rozbřesku, se všichni příslušníci strany mozků vydali na cestu. Antirhoph a Garuda kráčeli jako první. Jediný, kdo chyběl, byl Linhen, dospívající samec, o kterém se předpokládalo, že byl zabit během bitvy s dilophosaury minulý den. Linhen však uháněl pouští přímo k centru strany síly.

Linhen

Linhen byl ve skutečnosti zběh, který se přidal ke straně síly. Díky informacím, které vyzradil, se povedlo stranu mozků zatlačit na poslední území, ze kterého se nyní chystali utéct. Najednou se zrádce zastavil a čekal. Zde se měl setkat s hlídkou. Zpoza duny se vyřítil Gojirasaurus a přitiskl Linhena k zemi. Postavil se nad něj a začal se svou tlamou blížit k Linhenovu břichu. Linhen, kterému došlo, co chce udělat/viz. část 1: začalo to mrtvolou/ , vykřikl: "přestaň, to jsem já, Linhen!" Ale to už bylo pozdě, protože v tom okamžiku se mu Gojirasaurus zakousl do břicha. Potom, jako by mu došlo, s kým má tu čest, se prudce napřímil. "Omlouvám se! Omlouvám se! Já nevěděl, že jsi to ty!" vykřikl Gojirasaurus. "Trochu pozdě na omluvy" řekl nakvašeně Linhen. "No tak se nezlob!" řekl omluvně Gojirasaurus. "Už chápu, proč nejsi ve straně mozků." Zasípěl ještě Linhen a zemřel. Mezitím se již členové strany mozků plížili podrostem. Těsně kolem nich prošla hlídka, ale ničeho si naštěstí nevšimla. "Kde to teď vlastně jsme?" zeptal se Stenon. Antirhoph zvedl hlavu z podrostu a chvíli se rozhlížel. "Poznávám pohoří Denta. Bezpečná zóna je asi tak… asi tak 1 spinosaurus za námi /poznámka autora: jeden spinosaurus odpovídá asi tak našim 15 metrům/. To znamená, že jsme zatím tak ve čtvrtině cesty." "A kde vlastně je území strany všestrannosti?" otázal se opět Stenon. "Počkat, počkat, kde to zatracené území je? Jo, už si vzpomínám, je to na travnatých pláních Mokele Elema." odpověděl Antirhoph. Bohužel nikoho během rozhovoru nenapadlo podívat se nad sebe. Stál nad nimi velký Fukuiraptor, hlídka strany síly. Antirhoph, Garuda a Stenon se ihned, jak si ho všimli, vymrštili do vzduchu. Antirhoph dopadl vedle Fukuiraptora a zakousl se mu do nohy. Garuda dopadla Fukuraptorovi na záda a začala kousat a škrábat jako zběsilá. Stenon dopadl Fukuiraptorovi na hlavu a tak ho strhnul k zemi. Pak mu všichni tři zabodli svůj zahnutý dráp na noze do krku.

Příště si přečtete 4. část: Konečně

Dino války, část 2.

18. ledna 2013 v 9:06 | raptor |  příběhy
2. část: Konec strany mozků?
Antirhoph se potom pustil do běhu zpátky do bezpečné zóny. Jakmile se vrátil, vyhlásil poplach a probudil všechny členy strany mozků.
"Co se děje?" Zeptala se Garuda, alfa samice strany mozků. "Musíme pryč, musíme pryč! Okamžitě!" hulákal vyděšený Antirhoph. "Proč?" zeptala se Garuda a začínala tušit, že je něco špatně" "Stalo se něco hrozného" řekl Antirhoph a těžce oddechoval. "A co?" řekla Garuda. "Zabil jsem Wetherlila!" řekl lítostivým hlasem Antirhoph. "Cože? Cože? Ty jsi zabil Wetherlila?" vykřikla Garuda. "Ano, ano, ano, přiznávám se! Zlobíš se?" odpověděl zkroušeně Antirhoph. "Cože? Já se nezlobím! Já jásám! Ukázal jsi nám to, že je možné ty tupé giganty porazit." řekla nadšeně Garuda. Jakmile tohle zaslechli ostatní příslušníci strany mozků, začali se radovat a slavit. "Blázni! BLÁZNI! Copak nevíte, co to znamená?" Supěl Antirhoph. "Ano, vím. Znamená to naději na vítězství." přerušila ho Garuda. "No dobře, uznávám, že je skvělé, že se ukázalo, že si můžeme troufnout na hlídky, ale jestli si myslíš, Garudo, že smečka raptorů dokáže skolit Tyranosaura, je pro tebe blázen slabé slovo. To, co to pro nás znamená, je to, že musíme utéct, protože každou chvíli můžeme očekávat hlídky v zádech!" vykřikl nasupený Antirhoph. "Tak je zabijeme a získáme tak více času."Navrhla Garuda. "Skvělé! Báječné! Super nápad! Máš pravdu, Garudo. Strach mi zaslepil mozek" vykřikl překvapivě Antirhoph a začal vydávat rozkazy. "Stenone, ukliď mláďata" řekl Antirhoph léčiteli strany mozků. "Žádná nejsou. Doba je krutá." Zněla odpověď. A pak už z Antirhopha rozkazy přímo sršely: "Schovat! Za hnízda, za stromy, do křoví, všude! Zkrátka se schovat", "zaujmout útočné pozice", "na můj povel vyběhnete ven a zaútočíte!" a tak podobně. Mezitím dorazili k Wetherlilovu tělu ostatní hlídky. "Někdo zabil šéfa!" řekl Cresto, jeden člen hlídky. Spitty, další člen hlídky, se sklonil a začal čichat okolo Wetherlilova těla. "Strana mozků" zasyčel Spitty hlasem plným odporu a vzteku. "Hned, za nimi! Na přivolání větších dinosaurů není čas, to by mohli nepřátelé utéct. Musíme se s nimi vypořádat sami"vykřikla Wenenifera, další členka hlídky. A tak se hlídka rozeběhla k poslednímu území strany mozků. Antirhoph už pozoroval blížící se siluety. "Rychle! Rychle! Už jdou! Už jste se všichni schovali? Až zařvu, tak všichni vyrazíme a zaútočíme" vykřikl a zalezl za nejbližší křoví. Zanedlouho dorazily hlídky a začali prohledávat hnízdiště. "Cítím tu stranu mozků. Určitě jsou někde blízko" zasyčel Spitty. Cresto podotkl: "Ale nikde nikoho nevidím. Určitě utíkají pryč. Musíme je dostihnout!" a všichni členové hlídky se rozeběhli pryč od hnízdiště. A právě na to Antirhoph čekal. Najednou se za hlídkou ozval hrdelní zvuk připomínající štěkání, a ze všech možných míst se začali hrnout raptoři. Členové hlídky, samí dilophosauři, se rozeběhli proti raptorům a boj začal. Antirhoph a Garuda běželi v čele útoku. Vtom oba dva vyskočili a přistáli na zádech dvou dilophosaurů. Začali škrábat jako zběsilí a zakousli se dilophosaurům do krku. Jakmile tito dva dilophosauři spadli bezvládně na zem, hrnuli se Antirhoph a Garuda na další dilophosaury. Velmi vzrostlý samec dilophosaura se hrnul na Stenona, léčitele strany mozků a už se chystal vyskočit a zavalit nebohého léčitele svojí vahou, když vtom ho Stenon nečekaně podběhl a zakousl se mu do slabit. Dilophosaurus zavyl bolestí, škubnul sebou, tím pádem ztratil stabilitu a zaryl se do země hlavou. Pak mu Stenon prokousl krk.

Mimochodem, už jsem to dopsal celé, má to tak 12 stran.
Příště si přečete: 3.část: Plán

Dino války, 1. část

17. ledna 2013 v 9:11 | raptor |  příběhy
Takže, rozhodli jste, takže sem dávám první díl.

Vítejte ve světě, kde dinosauři nikdy nevyhynuli a jejich vývoj pokračoval. Masožravci jsou nyní schopni uvažovat na úrovni člověka. Býložravce zasáhl spíše fyzický vývoj. Masožravci se rozdělili na dvě strany: stranu mozků a stranu síly. Postupně se utvořila ještě třetí skupina: strana všestrannosti, která disponovala jak ohromnou inteligencí, tak velkou silou. Strana síly a strana mozků mezi sebou od začátku bojovaly. Strana všestrannosti zaujímala nerozhodný postoj a někdy se přidávala ke straně mozků, jindy ke straně síly, jak se jí to zrovna hodilo. Nicméně, dost úvodu, a teď k příběhu. Náš příběh začíná v momentě, kdy to vypadá, že strana síly zvítězí. Představitelé strany mozků se uchylují do posledního území, které je úplně obklíčeno stranou síly…

1. část: začalo to mrtvolou

Antirhoph, raptor, který byl alfa samec strany mozků, se plížil nocí. Strana mozků hladověla a on se zoufale snažil něco ulovit. Bylo to marné. Strana síly je vytlačila do naprosto pustého území, na kterém téměř nic nežilo. Najednou ho do nozder přímo udeřil pronikavý zápach. Přicházel z místa, které bylo již na území strany síly. Ten pach ale byl pach příslušníků strany mozků! "Musím to risknout…" řekl si Antirhoph "…, jestli tam jsou naši, musím je dostat do bezpečí." Antirhoph se poklusem vydal pryč z posledního bezpečného území. Běžel, až dorazil k působišti pachu. Se zklamáním zjistil, že působiště pachu, jeho příbuzný Rahonis, který měl za úkol obcházet hranice území a hlásit případné útoky, je již mrtvý. Cosi mu rozpáralo celé břicho a vnitřnosti se válely všude kolem. Antirhoph se zklamaně vracel na bezpečné území, když v tom si s hrůzou uvědomil, že za sebou slyší kroky. A vtom už se za ním ozvalo: "Ale, ale, ale! Copak to tu máme? Jestlipak to není Antirhoph? Nepřipadá ti, že ses ztratil?" Antirhoph se zděšeně otočil, a hleděl přímo na hrudník dinosaura asi tak 1,5 x většího, než byl on sám. Byl to Wetherlilus, dilophosaurus, vůdce hlídek strany síly.
dilo
Wetherlilus

Hlídky měly za úkol prohledávat území přilehlé k územním hranicím a pochytat každého nepřítele, kdo by snad hranici překročil. "Já, já ti to vysvětlím" soukal ze sebe trhaně Antirhoph, ale Wetherlilus ho okamžitě přerušil slovy: "Tady nemáš co dělat. Je ti to jasné? Přece víš, co se stane s každým ze strany mozků, kdo bude přistižen na území strany síly?" "Ano, já vím. Bude mu prokousnuto břicho a počká se, až vykrvácí." řekl zděšený Antirhoph. "Je mou povinností, abych ti tohle teďka udělal. Opravdu jsi chtěl skončit jako Rahonis? Ale mám dobrou náladu, takže udělám výjimku." řekl Wetherlilus a Antirhoph si hlasitě oddechl. "Neprokousnu ti břicho, to bys trpěl dlouho. Prokousnu ti krk, takže utrpení přestane za malou chvíli. To je laskavost, co?" dodal Wetherlilus a sám se sobě zasmál. Antirhoph se nepokoušel o útěk, protože by Wetherlilus okamžitě svolal hlídky a pak by Antirhoph neměl žádnou šanci. Ani se nemohl pokusit svolat zbytek strany mozků, protože kdyby zápas prohráli, strana mozků by zanikla a to si Antirhoph rozhodně nepřál. Jediné východisko bylo zápasit s Wetherlilem sám. Antirhoph nemeškal ani vteřinu a vrhl se na Wetherlila, který překvapeně vytřeštil oči, protože neočekával žádný odpor. Oba dva se svalili do trávy a Antirhoph se snažil zasáhnout Wetherlila svým zahnutým drápem na noze do břicha. Bylo to však těžší, než si myslel. Jakmile se napřímil, aby mu mohl zabodnout svůj zahnutý dráp na noze do břicha, Wetherlilus, který očekával přesně tohle, sebou trhl a Antirhoph se svalil do trávy vedle něho. Wetherlilus se mezitím převalil na břicho a chystal se vstát. Antirhoph ale vstal jako první a zabodl mu svůj zahnutý dráp na noze do krku. Wetherlilus ze sebe vydal svolávací skřek plný bolesti. Antirhoph se do krku zahryznul a pustil teprve, až vyprchaly poslední známky Wetherlilova života.

Příště si přečtete část: "Konec strany mozků?"

Jak se vám tento díl líbil?

Dotaz

15. ledna 2013 v 19:07 | raptor |  Ostatní
Takže, jenom tak z nudy jsem začal psát takovou blbinu o světě, kde dinosauři nevyhynuli a dál se vyvíjeli. A masožravci, které postihl spíše mentální vývoj, mezi sebou začali válčit. Zatím toho mám tři stránky a jsem teprve na začátku. A ptám se vás na tohle: Mám to sem po kouscích dávat? Ještě takový menší úryvek:

Masožravci se rozdělili na dvě strany: stranu mozků a stranu síly. Postupně se utvořila ještě třetí skupina: strana všestrannosti, která disponovala jak inteligentním mozkem, tak velkou silou. Strana síly a strana mozků mezi sebou od začátku bojovaly. Strana všestrannosti se někdy přidávala ke straně mozků, jindy ke straně síly, jak se jí to zrovna hodilo. Nicméně, dost úvodu, a teď k příběhu. Náš příběh začíná v momentě, kdy to vypadá, že stana síly zvítězí. Představitelé strany mozků se uchylují do posledního území, které ještě nedobila strana síly…

Antirhoph, raptor, který byl alfa samec strany mozků, se plížil nocí. Strana mozků hladověla a on se zoufale snažil něco ulovit. Bylo to marné. Strana síly je vytlačila do naprosto pustého území, na kterém téměř nic nežilo. Najednou ho do nozder přímo udeřil pronikavý zápach. Přicházel z místa, které bylo již na území strany síly. Ten pach ale byl pach příslušníků strany mozků! "Musím to risknout…" řekl si Antirhoph "…, jestli tam jsou naši, musím je dostat do bezpečí." Antirhoph se poklusem vydal pryč z posledního bezpečného území.

zajímavé stránky:Fotografie zvířat a přírody - Naturfoto.cz