Listopad 2017


Raptorián (10.)

17. listopadu 2017 v 15:43 | raptor |  příběhy

Raptorián

Velossova mise
O pár dní později
Veloss se prodíral vegetací pokrývající zem na území Hvozdu. Už byl blízko. A pak je uviděl. Objekt Gargat nebyl sám. Vleklo se za ním velké množství postav. Některé držely v ruce kusy malých lesních zvířat, a jedly za chůze.
Stiskl tlačítko na svém komunikátoru. Krátká vibrace byla signálem, že Terr potvrdil příjem. "Vůdce, mám zajímavé zprávy. Je docela možné, že o tom dosud nevíte"
"O čem mluvíš?" zeptal se Terr
"Objekt Gargat není sám"
"Ano, je vybaven drony, o tom už vím. Myslíš snad něco jiného?"
"Ano, následuje ho asi tak dvacetičlenná skupina. Vypadá to na raptoriány, zakrslí a celí pernatí."
"Nevidím je, mohl bys na ně zamířit kameru?"
"Jistě"
"Zajímavé. Zatím je nech být. Tvůj cíl je dostat se dovnitř a nevypadá to, že by mohli způsobit nějaké problémy. I tak bude lepší, když tě nezpozorují."
"Rozumím." řekl Veloss a ukončil spojení.
Terra odpověď znepokojila. Zdálo se, že Veloss vrčel víc než obvykle. Pokusil se o spojení, a Veloss potvrdil příjem téměř okamžitě. "Ještě něco?"
"Chápeš, co jsem ti řekl?"
"Ano, provedu"
Terr si oddechl.
Z koruny stromu se ozvalo velmi hlasité volání nějakého zvířete. Prašní lovci se kolem sebe začali rozhlížet. Dívali se všemi směry, kromě jednoho. Nikdo se nedíval nahoru. Obloha nad pustinou nikdy neobsahovala létající tvory a drony Betehu byly tak tiché, že kdybyste se nedívali vzhůru, nikdy byste se o nich nedověděli, dokud by se jeden neporouchal a nezřítil na zem.
Veloss se zamyslel. Už několikrát viděl, jak dron přistává Objektu Gargat "na střeše"
O pár okamžiků později už přeskakoval mezi korunami stromů směrem ke Gargatu, který jen mírně převyšoval vrcholky. Po přistání na střechu se ozvalo kovové zadunění. Veloss začal prozkoumávat povrch a hledat nějaké dveře vedoucí dovnitř. Otvor na sebe nenechal dlouho čekat. Z výšky se snesl dron, a kus střechy se rozevřel. Veloss se několika skoky přesunul blíž, a podíval se dolů. Dron se právě vznášel nad dopravníkovým pásem a padaly z něj různé věci. Raptorián seskočil dolů, přelezl relativně nízké zábradlí, a rozhlédl se kolem sebe. Byl uvnitř Objektu Gargat. Kolem něj se nacházela podivná zařízení s písty. Písty se daly do pohybu, dopravníkový pás se rozjel, a z kotle, do kterého byl vsunut dronův náklad, začala potrubím téct zvláštní tekutina. Nacházel se teda uvnitř nějaké rozvodny, možná paliva.
Aktivoval komunikátor, a vibrace okamžitě potvrdila příjem.
"Jsem uvnitř"
Terr byl šokován. Obraz mluvil jasně. Veloss skutečně uspěl.
"Vidím… Záběry kamery vypadají velmi zajímavě. Rozhlédni se po místnosti, chci vidět víc!"
Veloss příkaz okamžitě vykonal. Na zdi se nacházel nápis.
"Používají naše písmo! Ale jazyk je odlišný. Sivekil: faibre, Sivekil: faibre… Nic mi to neříká. Pokračuj v průzkumu. Jestli narazíš na obyvatele, nedávej jim důvod k útoku. Končím."
Veloss vyšel z místnosti.
Paorsina probudilo hlasité dunění a otřesy. Zjistil, na něm je několik malých šedých zvířat, která vypadala jako zmenšenina Sauris. Jakmile se pohnul, tvorové se zděšeným syčením utekli do tmy. Paorsin si všiml, že na místech, kde byla tato zvířata, mírně krvácí. Byl vyčerpaný. Předchozí den pršelo, takže o vodu nemusel mít na krátkou dobu starosti, ale už několik dní nejedl.
Najednou z venku uslyšel hlasy. Rozuměl jim.
"Tato oblast se mi celkem líbí. Je tu hodně jídla"
"Prastarý pořád jde. Není tu bezpečno"
"Asi máš pravdu. Škoda, že i toto krásné místo bude zničeno"
Paorsin z propasti zakřičel o pomoc.
"Co to bylo?"
"JSEM TADY V PROPASTI!"
"Ozývá se to z té díry"
V otvoru se objevila šedá hlava raptoriána. Pak se otočil na někoho vedle sebe.
"Někdo tam je, vypadá zraněně"
"Můžeme mu nějak pomoct?"
"Podej mi tam tu dlouhou zelenou věc!"
Do díry se spustil dlouhý tlustý šlahoun. Zdál se být dostatečně pevný, aby Paorsina udržel.
"Dobře. Teď to přivaž tam k tomu hnědému, co trčí ze země"
Hlava raptoriána se chvíli dívala, jak někdo jiný něco provádí, a pak se znovu obrátila na Paorsina.
"Tohle by mělo pomoct. Zkus po tom vyšplhat"
Bylo to sice obtížné, ale nakonec byl Paorsin opět na povrchu. Viděl, že šlahoun je pevně přivázán k vyčnívajícímu kořenu.
Podíval se na své zachránce. Sahali mu akorát po pás. Vypadali stejně překvapeně jako on.
"Koukni se na něj. Úplný obr."
"Děkuji. Nevím, jak dlouho bych tam bez vás zůstal. Můžete mi dát něco k jídlu?"
"Zrovna jsme byli na lovu, ale to je pro naši smečku. Musíš jít s námi, tohle nám nikdo neuvěří! Třeba něco k jídlu zbude"
Paorsin se rozhodl je poslechnout. Kdyby se to nějak zvrtlo, tito prckové pro něj přece nepředstavovali nějaké velké nebezpečí.
Malí raptoriáni vyrazili a zdálo se, že míří ke zdroji otřesů země. A pak to Paorsin uviděl. Obrovský šedý kolos, který se pomalu sunul lesem. Takhle nějak si představoval Prastarého, o kterém slyšel vyprávět mnoho členů Smečky Hvozdu.
Za obrem šel celý dav podobných zakrslých raptoriánů.
"Hej! Dusvet a Nasdor se vracejí z lovu! Vypadá to, že mají něco velkého!"
Když přišel Paorsin dostatečně blízko, ucítili Prašní lovci jeho pach. Nebylo pochyb. Byl to raptorián, jako oni.Dlouho jsem se nemohl rozhodnout, jak Paorsina z té díry dostat. Jiná možnost, kterou jsem zvažoval, byla, že celá podzemní chodba byla součástí větracího systému podzemního města, ve kterém předtím bydleli raptoriáni pod vládou Durena. Paorsin by se dostal až do města, a výtahem se dostal na povrch.

V příští části se Paorsin dostane dovnitř Betehu.

zajímavé stránky:Fotografie zvířat a přírody - Naturfoto.cz